Tietosuojaseloste

In English

Tietosuojaseloste – kuljettajapartneri
Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on se, joka on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä ja joka määrittelee henkilötietojesi käsittelyn käyttötarkoitukset ja keinot. Rekisterinpitäjänä toimii: foodora Finland Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki, Finland, info@foodora.com. (Jäljempänä “Foodora”, “me”, “meidän”, “rekisterinpitäjä”). Käytämme teistä termiä “kuljettajapartneri”.

Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme käyttäen seuraavaa sähköpostiosoitetta: dpo@deliveryhero.com
Miksi ja mitä tietojasi keräämme?

Alapuolelta näet mitä tietojasi tarvitsemme, mihin tarkoitukseen ja millaisissa olosuhteissa jaamme tietojasi muiden kanssa. Henkilötieto on tieto, jonka voimme suorasti tai epäsuorasti yhdistää sinuun, kuten etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika, sijaintitiedot tai sähköpostiosoite.

Mitä henkilökohtaisia tietojasi käsittelemme?

Jotta voimme tarjota kuljetuspalvelumme asiakkaillemme, käytämme erilaisia työkaluja ja järjestelmiä jotka ovat välttämättömiä tilausten kuljetukseen. Käytämme myös ulkoisia ja sisäisiä työkaluja ja järjestelmiä tietojesi käsittelyyn henkilöstöhallinnossa.

Tietoluokat Selitys
Tunnistetiedot Etunimi, Sukunimi, Osoite
Yhteystiedot Sähköpostiosoite, puhelinnumero
Käyttäjätilitiedot Syntymäaika, syntymäpaikka, kansallisuus, sukupuoli, pankkitilitiedot
Yhteyttä koskevat tiedot Applikaatioiden käyttöaika, tilausten tiedot
Sijaintitiedot GPS tiedot
Tekniset tiedot Laitetiedot
Mihin tarkoitukseen käytämme tietojasi?

Keräämme ainoastaan henkilötietojasi ainoastaan silloin kun se on tarpeellista ja kun tietojasi tarvitaan laillisiin käyttötarkoituksiin. Alta näet tarkempaa tietoa käyttötarkoituksista ja oikeusperustan.

Käyttötarkoitus Miksi käytämme tietoja tähän tarkoitukseen?
Rekrytointi Osana rekrytointiprosessia keräämme , käytämme ja tallennamme henkilötietojasi sen perusteella mitä tietoja olet itsestäsi antanut. Tietojen käyttötarkoituksena on selvittää rekrytoidaan hakija vai ei.

Tietoluokat:

-Tunnistetiedot

-Yhteystiedot

-Käyttäjätilitiedot

Oikeusperusta:

-Sopimuksen luominen. Art. 6  kappale 1 b) GDPR

Henkilöstöhallinto Keräämme, käytämme ja tallennamme tietojasi henkilöstöhallinnan tarpeisiin ja palkkioiden maksua varten.

Tietoluokat:

-Tunnistetiedot

-Yhteystiedot

-Käyttäjätilitiedot

Oikeusperusta:

-Sopimuksen suoritus. Art. 6  kappale 1 b) GDPR

-Lain vaatimus. Art. 6  kappale 1 c) GDPR

Sisäinen viestintä Eri työkaluja käytetään viestintään meidän ja kuljetuspartnereiden välillä. Käyttötarkoituksena on tärkeiden tietojen välitys.

Tietoluokat:

-Tunnistetiedot

-Yhteystiedot

Oikeusperusta:

-Sopimuksen suoritus. Art. 6  kappale 1 b) GDPR

-Laillinen intressi. Art. 6  kappale 1 f) GDPR

Kuljetus Jotta voimme varmistaa täsmällisen kuljetuksen asiakkaiden tilaamille tuotteille, kuljetuspartnereiden sijantitiedot kerätään ja tilaus ohjataan kuljetuspartnereille, jotka ovat oikealla alueella.

Tietoluokat:

-Tunnistetiedot

-Yhteystiedot

-Sijaintitiedot

-Tekniset tiedot

Oikeusperusta:

-Sopimuksen suoritus. Art. 6  kappale 1 b) GDPR

-Laillinen intressi. Art. 6  kappale 1 f) GDPR

Kuljetuspartnereiden varusteet Kuljetuspartnerimme saavat meiltä varusteet kuljetuksia varten. Tämä luo yhtenäisen ilmeen kuljetuspartnereillemme ja samalla suojaa heitä sääoloilta ja onnettomuuksilta. Hallinnoimme ja tarkkailemme varusteita pitääksemme huolen että tarvittavia varusteita on aina saatavilla.

Tietoluokat:

-Tunnistetiedot

-Yhteystiedot

Oikeusperusta:

-Sopimuksen suoritus. Art. 6  kappale 1 b) GDPR

-Laillinen intressi. Art. 6  kappale 1 f) GDPR

-Laillinen velvoite. Art. 6  kappale 1 c) GDPR

Vuorojen suunnittelu ja ajankäyttö Keräämme, käytämme ja tallennamme kuljetuspartnereidemme tietoja vuorojen suunnitteluun ja kuljetusten ajankäytön tarkasteluun. Tietojen käytön tarkoituksena on kerätä ja valvoa tehtyjä työtunteja.

Tietoluokat:

-Tunnistetiedot

-Yhteystiedot

-Käyttäjätilitiedot

-Yhteyttä koskevat tiedot

Oikeusperusta:

-Sopimuksen suoritus. Art. 6  kappale 1 b) GDPR

-Laillinen intressi. Art. 6  kappale 1 f) GDPR

-Laillinen velvoite. Art. 6  kappale 1 c) GDPR

Suoritusarviointi Palvelumme laadun jatkuvan parantamisen takaamiseksi, mukaanlukien kuljetuspartnereiden suorituksen, keräämme, arvioimme ja tallennamme suoritustietoja kuljetuspartnereistamme. Käyttötarkoituksena on palautekeskustelujen mahdollistaminen ja parannusehdotusten ja vinkkien antaminen kuljetuspartnereillemme.

Tietoluokat:

-Tunnistetiedot

-Yhteystiedot

-Sijantitiedot

-Suoritustiedot

-Yhteyttä koskevat tiedot

Oikeusperusta:

-Sopimuksen suoritus. Art. 6  kappale 1 b) GDPR

-Laillinen intressi. Art. 6  kappale 1 f) GDPR

-Laillinen velvoite. Art. 6  kappale 1 c) GDPR

Tehdäänkö tietojen perusteella automaattisia päätöksiä yksittäisistä tapauksista?

Emme kerää, käsittele tai tallenna mitään henkilökohtaisia tietoja täysin automaattisen käsittelyn perusteella. Lisäksi emme käytä mitään tietoja minkäänlaiseen profilointiin.

Kuinka pitkään henkilökohtaisia tietoja säilytetään?

Yleisesti ottaen poistamme tietosi kun käyttötarkoitus on toteutunut. Tarkemmat poistoa koskevat säännöt on määritelty maakohtaisissa säännöissä. Erilaisia poistoa koskevia sääntöjä on voimassa riippuen tietojen käyttökohteesta. Poistoa koskevissa säännöstöissä on määritelty erilaiset tietoluokat ja niiden poistoajat. Kun säilytysaika on täyttynyt, tiedot poistetaan.

Tietyissä tapauksissa poistopyynnöistä voidaan kieltäytyä lain vaatiman säilytysajan puitteissa, joka estää meitä poistamasta tietoja ellei minimisäilytysaika ole täyttynyt. Jotta voimme noudattaa lain mukaisia vaatimuksia, estämme pääsyn tietoihin käyttötarkoituksen täytyttyä ja siten takaamme tietojen säilyvyyden.

Kenelle jaamme tietojasi ja miksi?

Emme koskaan anna tietojasi kolmansille osapuolille, joilla ei ole oikeutta saada tietojasi. Kuitenkin, työmme osana hankimme palveluja valituilta palvelun tarjoajilta ja annamme heille, osaan tiedoista, rajoitetun ja tiukasti valvotun pääsyn. Silti ennen kuin välitämme henkilötietoja näille kumppaneillemme käsittelemään tietoja puolestamme, tulee kunkin yrityksen läpäistä tarkastus. Tiedon vastaanottajien tulee täyttää lakisääteiset tietosuojavaatimukset sekä osoittaa heidän tietosuojatasonsa asianmukaisin todistein.

Seuraavaksi haluamme informoida sinua läpinäkyvästi ja ymmärrettävästi tietojen vastaanottajista ja luovutuksen syystä.

Tiedon vastaanottaja Syy
Ulkoiset palvelun tarjoajat He tukevat liiketoimintaamme tarjoamalla IT-ratkaisuja, -infrastruktuuria ja turvallisuuspalveluita kuten esimerkiksi toimintahäiriöiden tunnistamista ja ratkaisemista. Lisäksi henkilökohtaisia tietoja voidaan jakaa esimerkiksi verokonsulteille, lakimiehille ja tarkastajille.
Delivery Hero AG ryhmän jäsenet Ryhmässä on joskus tarpeellista käyttää resursseja tehokkaasti. Tässä toimintaympäristössä tuemme toisiamme Ryhmässämme optimoimalla prosessejamme. Koska jopa tieto henkilötiedosta on henkilötietojen käsittelyä, haluamme informoida sinua reilusti, että ryhmän jäsenten valituilla työntekijöillä saattaa olla rajoitettu pääsy asiakastietoihin.
Lisäksi tarjoamme yhteisen sisällön ja palvelut. Tämä pitää sisällään esimerkiksi järjestelmät tekniselle tuelle.
Syyttäjäviranomaiset ja oikeudelliset menettelyt Valitettavasti on mahdollista, että jotkut kuljettajapartnereistamme tai palvelun tarjoajistamme eivät käyttäydy reilusti ja haluavat vahingoittaa meitä. Näissä tilanteissa, emme ole vain velvoitettuja luovuttamaan henkilötietoja lakisääteisten velvoitteiden johdosta, vaan on myös meidän intressissämme estää vahinkoa ja tehdä oikeusvaateita sekä vastata perusteettomiin vaatimuksiin.
Mihin maihin siirrämme tietojasi?

Käsittelemme tietojasi pääasiassa Euroopan Unionissa ja Euroopan Unionin talousalueella (ETA). Tosin osa yllä mainituista palvelun tarjoajista sijaitsevat EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella. Yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR on asettanut korkeat vaatimukset tietojen siirtoon kolmansiin maihin. Tietojen vastaanottajien, joita käytämme tulee täyttää nämä vaatimukset. Ennen kuin siirrämme tietojasi palvelun tarjoajalle kolmanteen maahan, tulee kunkin olla ensin arvioinut tietosuojan tasonsa. Heidät hyväksytään palvelun tarjoajiksi vain jos he voivat osoittaa saavuttavansa riittävän tietosuojan tason.

Kaikkien palvelun tarjoajien EU:ssa tai ETA:ssa taikka kolmannessa maassa tulee allekirjoittaa kanssamme tietojenkäsittelysopimus. Ne palvelun tarjoajat, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella tulee lisäksi täyttää lisävaatimukset. Tietosuoja-asetuksen 44 artiklan mukaisesti henkilötietoja voidaan siirtää palveluntarjoajille jos nämä täyttävät ainakin yhden seuraavista vaatimuksista:

a. Komissio on päättänyt, että kyseinen kolmas maa varmistaa riittävän tietosuojan tason (esim. Israel ja Kanada)


b. Tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet on hyväksytty:
Nämä ovat sopimusehtoja, joita ei voi muuttaa osapuolten toimesta ja joissa osapuolet ryhtyvät varmistamaan riittävän tietosuojan tason.

 

c. Hyväksytty sertifiointimekanismi:
Kansainvälisen sopimuksen mukaisesti, yritykset voivat sertifioitua määritellyn kriteeristön mukaisesti. Yksi tällaisista sertifioinneista on EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Tietosuojakilpi-sopimus (Privacy Shield).


Seuraavasta linkistä löydät sertifioidut yritykset: https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Me siirrämme tietojasi palvelutarjoajille vain jos he täyttävät jonkin edellä mainitun vaatimuksen.

Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on oikeus saada täsmällistä ja selkeää tietoa meidän säilyttämistä henkilötiedoista ilmaiseksi.

Lisäksi sinulla on seuraavat oikeudet:

-Oikeus saada pääsy tietoihin – Oikeus tietää mitä tietoa kerätään ja miten niitä käsitellään

 

-Oikeus tietojen oikaisemiseen – Oikeus pyytää henkilötietojen korjaamista jos ne eivät ole ajan tasalla

 

-Oikeus tietojen poistamiseen – Oikeus pyytää tietojen poistamista

 

-Oikeus käsittelyn rajoittamiseen – Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

 

-Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – Oikeus saada tiedot siirrettäväksi koneellisesti luettavassa muodossa

 

-Vastustamisoikeus – Oikeus peruuttaa suostumuksensa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

 

-Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle – Oikeus esittää valitus meitä vastaan valvontaviranomaiselle, joka voi olla joko alla nimetty vastuussa oleva viranomainen tai mikä tahansa muu toimivaltainen valvontaviranomainen EU:ssa.

Vastuussa oleva toimivaltainen valvontaviranomainen on:


Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi